Nordic Laser

cart Varukorg  

(tom)

Nyhetsbrev

Köpvillkor

Nordic Hair bedriver verksamheten för Nordiclaser.com. Nedan följer köpvillkor avseende verksamheten. 
För att ingå avtal med Nordiclaser.com skall man vara över 18 år. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd. 
Vid eventuell tvist kommer Nordiclaser.com följa allmännareklamationsnämndens rekomendationer.

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

 

Betalning med Certitrade

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Vi använder CertiTrades betalsystem (www.certitrade.net), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard och Diners. Inga extra avgifter tillkommer när du betalar med Certitrade.
Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. 
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Nordic Hair reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Nordic Hair att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

 

Betalning med Paypal

PayPal har utvecklats från grunden till att vara ett av de säkraste sätten att skicka pengar online. Till skillnad från andra finansinstitut skickas betalningar utan ekonomisk information. Det fungerar på det sätt att du skaffar ett konto hos PayPal. Det kontot fyller du sedan med pengar, från t.ex. ditt creditkort eller ditt bankkonto. Sedan när du ska lägga din order hos oss väljer du betalningsalternativet PayPal i Kassan och då för du över pengar från ditt PayPal konto till oss på Nordic Hair. I och med det har du betalat för din order.

För att betala med PayPal behöver du ett PayPal konto, klicka här för att skaffa ett PayPal konto.

Vi på Nordic Laser tar inte ut någon avgift om du väljer att betala med PayPal. Däremot tar PayPal ut en avgift för betalningen på mellan 1,9-3,4% av orderbeloppet + 3,25 kr. Denna avgift debiteras ditt PayPal konto. Läs mer här

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Nordic Hair:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Nordic Hair befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Övrigt

Nordic Hair förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g. av att ett försäljningsobjekt utgått, har Nordic Hair rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Nordic Hair skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

 


Nanofibres - Nanofibres hrfibrer frn Nanogen 240 kr